Kłopoty finansowe przedsiębiorców to dość często spotykane zjawisko. Pojęciem, które jednak budzi największą grozę wśród właścicieli firm, jest „upadłość”. Na szczęście rynek oraz prawo przewidziały instrumenty, dzięki którym możliwe jest wyjście z kryzysu i uzyskanie płynności finansowej na nowo. W tym miejscu pojawia się restrukturyzacja, z całym swoim wachlarzem możliwości. Restrukturyzacja to szereg działań, które przeprowadzone pod okiem profesjonalnej kancelarii prawnej przynosi nieocenione efekty. Jeśli nie wiesz, czym dokładnie jest restrukturyzacja, jakie są jej rodzaje i kiedy warto się nad nią zastanowić, koniecznie zapoznaj się z poniższym artykułem.

O restrukturyzacji słów kilka

Restrukturyzacja to pojęcie, które można rozpatrywać w znaczeniu sensu stricto i sensu largo. W szerokim znaczeniu polega na podjęciu działań – zarówno prawnych, jak i faktycznych – mających na celu poprawę opłacalności prowadzonego przedsiębiorstwa. Różnego typu działania służące poprawie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa mogą polegać np. na redukcji zatrudnienia czy wdrożeniu nowego planu marketingowego. Jednak tego typu zabiegi nie mieszczą się w zakresie stosowania ustawy Prawo restrukturyzacyjne. W tym miejscu pojawia się rozumienie procesu restrukturyzacji w ścisłym tego znaczeniu.
Z art.3 Ustawy Prawo Restrukturyzacyjne wynika istota całego postępowania. Najogólniej mówiąc, restrukturyzacja ma na celu doprowadzenie do uniknięcia przez dłużnika upadłości, poprzez umożliwienie mu spłaty zobowiązań. Założeniem prawa restrukturyzacyjnego jest zaoferowanie przedsiębiorcom wachlarza instrumentów prawnych, które mają zapewnić możliwość restrukturyzacji zadłużenia. Co istotne, przedsiębiorca nadal ma możliwość prowadzenia swojej działalności. W tym czasie podejmuje działania, które mają poprawić jego sytuację finansową i zaspokoić wierzycieli.

Jak można skorzystać z restrukturyzacji?

Przede wszystkim z postępowania restrukturyzacyjnego nie może skorzystać osoba fizyczna. Instytucja ta przeznaczona jest tylko dla przedsiębiorstw. Co istotne, przedsiębiorstwo musi być zagrożone pod względem płynności finansowej. Oznacza to, że podmiot chcący skorzystać z postępowania restrukturyzacyjnego, utracił zdolność do regulowania swoich zobowiązań, zobowiązania te przekraczają trzy miesiące, a długi przekraczają wartości majątku spółki. Okres nadwyżki długów musi wynosić co najmniej dwa lata. Przedsiębiorstwo musi realnie być zagrożone upadłością.

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Restrukturyzacja, co wynika wprost z przepisów ustawy, może przybrać różne formy. Wyróżnić można następujące typy postępowań restrukturyzacyjnych:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu
  • przyspieszone postępowanie układowe
  • postępowanie układowe
  • postępowanie sanacyjne

Wspólną cechą wszystkich postępowań jest fakt, iż ich celem jest zmiana sytuacji prawnej dłużnika poprzez zawarcie układu z wierzycielami. Główne różnice dotyczą zakresu ochrony prawnej dłużnikowi i przyjętego sposobu zarządzania posiadanym przez niego majątkiem. Trzy ostatnie formy postępowania toczą się z udziałem sądu, który wyznacza nadzorcę sądowego. W przypadku postępowania i zatwierdzenie układu to dłużnik zawiera umowę z nadzorcą układu i składa propozycję układowe wierzycielom. Forma ta jest najmniej sformalizowana i cechuje się największą swobodą dłużnika.
Postępowanie restrukturyzacyjne rozpoczyna się skutecznym złożeniem wniosku restrukturyzacyjnego, a kończy się z nim uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu albo o odmowie zatwierdzenia układu lub też postanowieniem o umorzeniu postępowania. Postępowanie restrukturyzacyjne składa się z dwóch zasadniczych etapów – postępowanie o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego i właściwe postępowanie restrukturyzacyjne. Wyjątkiem jest postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym nie występuje etap właściwego postępowania, ale występuje etap postępowania przedsądowego.

Sliwińska Kancelaria Prawa Gospodarczego

Różnorodność postępowań zapewnia możliwość wyboru sposobu restrukturyzacji dostosowanej do potrzeb konkretnego dłużnika, w konkretnej sytuacji finansowej, majątkowej i rynkowej. W przypadku grożącej upadłości przedsiębiorstwa nie czekaj do ostatniej chwili i skorzystaj z instrumentów, jakie oferuje prawo. Jeśli jesteś zainteresowany procesem restrukturyzacyjnym, koniecznie skontaktuj się z kancelarią prawną, która pomoże przejść Ci przez całe postępowanie. Śliwińska Kancelaria Prawa Gospodarczego gwarantuje opiekę prawną na najwyższym poziomie. Wykwalifikowana kadra rozumie jak ogromnym wyzwaniem, jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej i dołoży wszelkich starań, aby pomóc wyjść z kryzysu.